01 klein.jpg
Project: van Leeuwen Buizen
Besteknr 06633
Categorie Kantoren / Bedrijven
Locatie Zwijndrecht
Jaar 2011
Team A.Lugten, L.Megens, A.Dame
Printbare versie

De 'Genius Loci' van de locatie wordt bepaald door de moerasdelta welke is gecultiveerd door rivierdijken met basaltkeien en een vegetatie van riet. Deze twee materialen vormen de bestanddelen van het gebouw.

Twee evenwijdige kantoorvleugels bekleed met natuursteen zijn met elkaar verbonden middels luchtbruggen door een atrium. In deze hoge open ruimte, tussen wanden van steen, torens van riet (bamboe) waar de koffiehoeken en trappenhuizen zijn ondergebracht en de rivier zich in het glas weerspiegeld vinden ontmoetingen plaats en wordt je opgenomen in de dynamiek van het bedrijf.Duurzaam is het gebouw geworden door warmte /koude opslag in de grond en de zonnecollectoren op het dak.

1 2 3 4 5 6 7