capture14-8-2009-9.01.3814-8-2009-13.47.jpg
Project: De Hoop Algemeen
Categorie Zorg / Onderwijs
Locatie Dordrecht Stadspolders
Jaar 1995
Team T.Malschaert, J.v.Erp
Printbare versie

Psychiatrische inrichting voor verslaafden. Binnen de normen van budgettair bouwen is voor de opvang van 330 bewoners met personeel een totaalontwerp gemaakt, dat gefaseerd is uitgevoerd en in de toekomst verder zal worden uitgebreid. Het ontwerp omvat het landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch plan. Het dorp De Hoop biedt huisvesting voor woonvormen, therapieruimten, kantoren en diverse werkprojecten. In het geheel komen de architectonische principes van Dom Hans van der Laan goed tot uitdrukking.

1 2 3 4 5